דבש אמנונים 1/2 ק"ג

דבש טהור מופק בצורה טבעית ללא האכלת הדבורים במי סוכר ורדיה ללא חימום
דבש טבעי-לא אורגני "משק אמנונים"