נבטי ברוקולי על מצע

אריזה גדולה ומיוחדת הנבטים של דרור